onsdag 8 augusti 2018

Kandidater till kommunfullmäktige 2018

Kandidater till  kommunfullmäktige i Oskarshamn 2018

1. Ingela Ottosson  
En attraktivare kommun 
Hela Oskarshamns kommun utvecklas bäst genom högt ställda mål inom företagande, skola och omsorg, boende och fritid, trygghet och infrastruktur. Vi kommer att lyckas genom att ta vara på våra möjligheter, allas delaktighet, dialog och samverkan. 
Nu bygger vi en Oskarshamnsanda som präglas av framtidstro och stolthet. 
2 Ylva Alexandersson
Företag – Skola – Omsorg 
Oskarshamns företag och elever behöver varandra. Därför behöver samarbete och kontakt mellan skola och näringsliv intensifieras. Praktikplatser öppnar upp möjlighet för jobb och arbetskraft. Skräddasydda utbildningar är ett sätt att lyssna på marknaden. Trygg omsorg är grundläggande för alla. Omsorg handlar om individens rätt till trygghet och samhällets skyldighet att leverera.
3. Carina Lind 
Fler attraktiva boenden 
Vår kommun ger oss unika och fantastiska möjligheter för byggnation med hög livskvalitet på landsbygden, vid hav som land. Bra boende föralla stimulerar till inflyttning och stärker viljan att bo i kommunen.Vi vill vara din röst för hela Oskarshamn
4. Rolf Lindström 
Konkurrens ger kvalitet 
Skatt är ingen självklarhet men en nödvändighet för ett fungerande samhälle. En röst på Moderaterna är en röst för ansvarsfull hantering av varje skattekrona. Det behövs ett perspektivskifte inom välfärdssektorerna. Kvaliteten i skolan och omsorgen skall vara styrande, oberoende vem som är huvudman. 

5. Elizabet Åström 
Skola – Kultur – Fritid 
Där man mår bra, där vill man vara. Det är så viktigt att vi har en trygg, säker skolmiljö med studiero för alla och där det förebyggande arbete mot psykisk ohälsa är grundläggande. 

6. Conneelia Lundin 
Lag och ordning 
Att brotten och otryggheten måste motverkas. Alla ska känna sig trygga, barn i skolan, motionärer, ung som gammal oavsett plats eller tidpunkt på dygnet. Förbättra, utveckla och öka satsningen på integrationen. Att det skall löna sig för alla att arbeta är en mycket viktig del i den individuella utvecklingen. 

7. Stefan Karlsson 
Trygghet för alla 
Trygghet är något som ska genomsyra all verksamhet och områden såsom skola, fritid, äldreomsorg och arbetsmarknad. Trygghet inom dessa områden främjar en positiv utveckling för hela Oskarshamn. Trygghet ger attraktivitet att vilja bo och verka här. 

8. Gudrun Gustafsson 
Olikheter en styrka 
Grundläggande för ett fungerande samhälle är att alla oavsett bakgrund känner sig inkluderande. Skola, kultur och fritid är viktiga pusselbitar. Vi vill prioritera det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Vi vill utveckla musikskolantill en kulturskola. 

9. Pär Örsta 
Satsa på vägnätet 
En byggsten för företagsetableringar är ett väl fungerande logistiksystem. Därför är satsningar på infrastruktur väg som järnväg grundläggande. Arbetet med att tillskapa bostäder för unga som seniorer måste påskyndas, i synnerhet för personer med särskilda behov. 

10. Jonas Hasting
Det krävs nytänkande inom skolpolitiken för att alla skagå ut grundskolan med god- känt i alla ämnen. Det krävs samma nytänkande inom socialpolitiken för att klara de utmaningar vi står inför. Nya Moderaterna står för det nytänkande som speglas genom lika för alla. 

11. Pasquale Razzano
Tryggt och fartfyllt 
I en kommun som utvecklas och där det finns framtidstro där frodas trivsel och företagsamhet. Lyckas vi skapa detta då når vi våra tillväxtmål.  

12. Lucas Lodge 
Bättre företagsklimat
Företagsklimatet behöver bli bättre för att Oskarshamn ska växa, vi har kommit en bit på vägen är långt från topplaceringarna. Företag behövs för att få arbetsplatser, och en stark arbetsmarknad. 

MUF Felicia Åström

För oss är det viktigt med en flexibel arbetsmarknad där unga ges möjlighet till anställning. Vi vill att fler yrkesintroduktionsanställningar införs som egna anställningsformer.

Valmanifest 2018

Valmanifest

Här presenterar vi Nya Moderaternas valmanifest. först ut är vår vision:


Vi moderater ser den enskilda människan, skapar förutsättningar för ett rikt och utvecklande liv
 i Oskarshamn, oavsett om man är barn, studerande, vuxen eller senior.

fredag 10 februari 2017

Välkommen på årsmöte!

Med ett händelserikt 2016 bakom oss, här i Oskarshamn som i övriga Sverige, är det nu dags att ta sikte på 2017 och nästa verksamhetsår för Oskarshamnsmoderaterna. Ditt engagemang behövs ännu mer nu när vi närmar oss 2018 och nästa val. Därför hoppas vi att du har möjlighet att komma på årsmötet!

Årets gästtalare är Sven-Gunnar Persson som samordnar arbetet kring kärnkraften i Oskarshamn.

Vi bjuder på fika.
Plats: Hotel Corallen
Tid: 6/3, kl 18.00

Om du har några frågor får du gärna kontakta Lucas Lodge på 073 500 97 84

Om du vill nominera någon till styrelsen eller själv kandidera, kontakta valberedningen via Anders Stenberg på 073 083 12 20.


Vi ses på årsmötet!


Föredragningslista 
1.          Årsmötets öppnande
2.          Val av ordförande för årsmötet
3.          Val av sekreterare för årsmötet
4.          Val av justerare för årsmötet
5.          Godkännande av föredragningslista
6.          Godkännande av årsmötets utlysning (*)
7.          Styrelsens verksamhetsberättelse
8.          Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
9.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (*)
10.       Fastställande av medlemsavgift för år 2018 (*)
11.       Förslag från styrelsen (propositioner)
12.       Förslag från medlemmar (motioner)
13.       Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen (*)
14.       Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15.       Val av ordförande och vice ordförande i föreningen
16.       Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig (*)
17.       Val av två revisorer med ersättare för dem (*)
18.       Val av ombud och ersättare till förbundsstämma (*)
19.       Val av valberedning
20.       Övriga ärenden
21.       Årsmötet avslutas

måndag 30 januari 2017

Datum att hålla koll på!

Äntligen är året igång för fullt och likaså det politiska arbetet i Oskarshamns kommun!

Fram till årsmötet som är planerat att ske den 6:e mars är följande aktiviteter inplanerade:

 • Temakväll om Barn & Unga i Oskarshamns kommun
  • 15/2 klockan 18.00
  • Partilokalen på Frejagatan 2
  • Medlemmar och intresserade är välkomna för att lyssna och prata om arbetet kring barn & unga i Oskarshamns kommun.
  • Återkommer med utförligare program
 • Ordförandeträff samt kommunfullmäktigegruppmöte
  • 20/2 klockan 16.00 (ordförandeträff) 18.00 (kf-gruppmöte)
  • Partilokalen Frejagatan 2
  • Viceordföranden, fullmäktigegrupp och medlemmar hälsas välkomna.
 • M-afterwork
  • 22/2 klockan 17.00
  • Kråkan Pub
  • Medlemmar och intresserade är välkomna för en informell träff där vi kan prata om aktuella frågor, lokalt, regionalt och nationellt och lära känna varandra.
 • M-lunch
  • 1/3 klockan 11.30
  • Restaurang Bakgården
  • Medlemmar och intresserande är välkomna för en informell träff där vi kan prata om aktuella frågor, lokalt, regionalt och nationellt och lära känna varandra.
 • Årsmöte
  • 6/3 klockan 18.00
  • Hotell Corallen
  • Medlemmar i Moderaterna i Oskarshamns kommun är välkomna att delta på årsmötets förhandlingar. Om du är intresserad att delta men inte är medlem anmäler du detta till lucas@lodge.se och om du vill bli medlem går du in på www.moderat.se/bli-medlem och fyller i dina uppgifter! 
  • Skriftlig inbjudan till årsmötet kommer skickas ut till samtliga medlemmar.
Om du har några frågor om moderaterna får du gärna skicka ett mejl till lucas@lodge.se

Varmt välkomna på några av våra träffar!

måndag 10 oktober 2016

Inbjudan till temakväll om hälso- och sjukvården i mellersta Kalmar län

Måndagen 17 oktober arrangerar Moderaterna i Oskarshamn en temakväll som denna gång har hälso- och sjukvården i främst mellersta Kalmar län som fokus.


Sverige ska ha en trygg välfärd. Där alla har tillgång till verksamheter med hög kvalitet. Det handlar om att tillgodose människors vård- och omsorgsbehov genom hela liva.
Moderaterna bjuder in till en temakväll för information, samtal och diskussion angående nuläge, utmaningar och framtidsfrågor inom hälso- och sjukvården i Oskarshamns kommun och mellersta Kalmar län.

Medverkande är landstingsdirektör Krister Björkegren, sjukhusdirektör Birgitta Hjalmarsson samt moderata kommunpolitiker.

Tid: 17.30, 17 oktober
Plats: Kulturhuset, Hantverksgatan 18Varmt välkommen!

Moderaterna i Oskarshamn
Eva-Marie Hansson, gruppledare och oppositionsråd
070 648 80 81

fredag 20 maj 2016

Välkommen på temakväll!

Varmt välkommen på temakväll om det lokala företagsklimatet!

Hur skapar vi ett bättre företagsklimat i Oskarshamn så att våra företag ges möjlighet att växa och anställa fler?

Den frågan ställer vi till bland annat Johnny Rönnfjord från Svenskt Näringsliv och Oskarshamns nya näringslivschef Douglas Almqvist.

Måndagen den 23 maj klockan 18.00, varmt välkomna!

torsdag 21 april 2016

Varmt välkommen på temakväll om integration!


Måndagen den 25 april klockan 18.00 är det dags för Nya Moderaterna i Oskarshamn att genomföra årets andra temakväll. 
- Vi kommer då att fokusera på den högaktuella integrationsfrågan, berättar Eva-Marie Hansson som är Nya Moderaternas gruppledare i Oskarshamn.

- Hur skapar vi i vår kommun en bra integration och hur jobbar vi med integrationsfrågan i kommunen? Hur ser vi till så att människor som kommer till Sverige från andra länder snabbt kommer in i samhället? Detta är högaktuella och brännheta frågor som diskuteras runt om i Sverige just nu – och så även i Oskarshamns kommun. Därför har vi valt att fokusera årets andra temakväll just på integrationsfrågan, berättar Eva-Marie Hansson.


Frågor som kommer att lyftas under kvällen är bland annat hur kommunen skapar en bra integration och man jobbar med integrationsfrågor. På plats finns kommunens områdeschef i etableringsfrågor, Olof Svensson, som tillsammans med modermålschef Marie Hjertqvist Henriksson bland annat kommer att beskriva vilken hjälp och vilket stöd våra nyanlända invånare får för att anpassa sig till det svenska samhället.


Under kvällen kommer också ordförande för Figeholms samhällsförening, Katarina Odéhn, tillsammans med Ann Dunge från Figeholms Rödakors-krets att berätta om vilka integrationsfrämjande insatser och aktiviteter det ideella föreningslivet skapar tillsammans med Camp Hero utanför Figeholm, där många av de nyanlända invånarna finns just nu.  


Våra temakvällar är öppna för alla - så varmt välkomna till vår partilokal på Frejagatan i centrala Oskarshamn nu på måndag 25 april klockan 18.00!