fredag 10 februari 2017

Välkommen på årsmöte!

Med ett händelserikt 2016 bakom oss, här i Oskarshamn som i övriga Sverige, är det nu dags att ta sikte på 2017 och nästa verksamhetsår för Oskarshamnsmoderaterna. Ditt engagemang behövs ännu mer nu när vi närmar oss 2018 och nästa val. Därför hoppas vi att du har möjlighet att komma på årsmötet!

Årets gästtalare är Sven-Gunnar Persson som samordnar arbetet kring kärnkraften i Oskarshamn.

Vi bjuder på fika.
Plats: Hotel Corallen
Tid: 6/3, kl 18.00

Om du har några frågor får du gärna kontakta Lucas Lodge på 073 500 97 84

Om du vill nominera någon till styrelsen eller själv kandidera, kontakta valberedningen via Anders Stenberg på 073 083 12 20.


Vi ses på årsmötet!


Föredragningslista 
1.          Årsmötets öppnande
2.          Val av ordförande för årsmötet
3.          Val av sekreterare för årsmötet
4.          Val av justerare för årsmötet
5.          Godkännande av föredragningslista
6.          Godkännande av årsmötets utlysning (*)
7.          Styrelsens verksamhetsberättelse
8.          Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
9.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (*)
10.       Fastställande av medlemsavgift för år 2018 (*)
11.       Förslag från styrelsen (propositioner)
12.       Förslag från medlemmar (motioner)
13.       Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen (*)
14.       Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15.       Val av ordförande och vice ordförande i föreningen
16.       Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig (*)
17.       Val av två revisorer med ersättare för dem (*)
18.       Val av ombud och ersättare till förbundsstämma (*)
19.       Val av valberedning
20.       Övriga ärenden
21.       Årsmötet avslutas

måndag 30 januari 2017

Datum att hålla koll på!

Äntligen är året igång för fullt och likaså det politiska arbetet i Oskarshamns kommun!

Fram till årsmötet som är planerat att ske den 6:e mars är följande aktiviteter inplanerade:

 • Temakväll om Barn & Unga i Oskarshamns kommun
  • 15/2 klockan 18.00
  • Partilokalen på Frejagatan 2
  • Medlemmar och intresserade är välkomna för att lyssna och prata om arbetet kring barn & unga i Oskarshamns kommun.
  • Återkommer med utförligare program
 • Ordförandeträff samt kommunfullmäktigegruppmöte
  • 20/2 klockan 16.00 (ordförandeträff) 18.00 (kf-gruppmöte)
  • Partilokalen Frejagatan 2
  • Viceordföranden, fullmäktigegrupp och medlemmar hälsas välkomna.
 • M-afterwork
  • 22/2 klockan 17.00
  • Kråkan Pub
  • Medlemmar och intresserade är välkomna för en informell träff där vi kan prata om aktuella frågor, lokalt, regionalt och nationellt och lära känna varandra.
 • M-lunch
  • 1/3 klockan 11.30
  • Restaurang Bakgården
  • Medlemmar och intresserande är välkomna för en informell träff där vi kan prata om aktuella frågor, lokalt, regionalt och nationellt och lära känna varandra.
 • Årsmöte
  • 6/3 klockan 18.00
  • Hotell Corallen
  • Medlemmar i Moderaterna i Oskarshamns kommun är välkomna att delta på årsmötets förhandlingar. Om du är intresserad att delta men inte är medlem anmäler du detta till lucas@lodge.se och om du vill bli medlem går du in på www.moderat.se/bli-medlem och fyller i dina uppgifter! 
  • Skriftlig inbjudan till årsmötet kommer skickas ut till samtliga medlemmar.
Om du har några frågor om moderaterna får du gärna skicka ett mejl till lucas@lodge.se

Varmt välkomna på några av våra träffar!

måndag 10 oktober 2016

Inbjudan till temakväll om hälso- och sjukvården i mellersta Kalmar län

Måndagen 17 oktober arrangerar Moderaterna i Oskarshamn en temakväll som denna gång har hälso- och sjukvården i främst mellersta Kalmar län som fokus.


Sverige ska ha en trygg välfärd. Där alla har tillgång till verksamheter med hög kvalitet. Det handlar om att tillgodose människors vård- och omsorgsbehov genom hela liva.
Moderaterna bjuder in till en temakväll för information, samtal och diskussion angående nuläge, utmaningar och framtidsfrågor inom hälso- och sjukvården i Oskarshamns kommun och mellersta Kalmar län.

Medverkande är landstingsdirektör Krister Björkegren, sjukhusdirektör Birgitta Hjalmarsson samt moderata kommunpolitiker.

Tid: 17.30, 17 oktober
Plats: Kulturhuset, Hantverksgatan 18Varmt välkommen!

Moderaterna i Oskarshamn
Eva-Marie Hansson, gruppledare och oppositionsråd
070 648 80 81

fredag 20 maj 2016

Välkommen på temakväll!

Varmt välkommen på temakväll om det lokala företagsklimatet!

Hur skapar vi ett bättre företagsklimat i Oskarshamn så att våra företag ges möjlighet att växa och anställa fler?

Den frågan ställer vi till bland annat Johnny Rönnfjord från Svenskt Näringsliv och Oskarshamns nya näringslivschef Douglas Almqvist.

Måndagen den 23 maj klockan 18.00, varmt välkomna!

torsdag 21 april 2016

Varmt välkommen på temakväll om integration!


Måndagen den 25 april klockan 18.00 är det dags för Nya Moderaterna i Oskarshamn att genomföra årets andra temakväll. 
- Vi kommer då att fokusera på den högaktuella integrationsfrågan, berättar Eva-Marie Hansson som är Nya Moderaternas gruppledare i Oskarshamn.

- Hur skapar vi i vår kommun en bra integration och hur jobbar vi med integrationsfrågan i kommunen? Hur ser vi till så att människor som kommer till Sverige från andra länder snabbt kommer in i samhället? Detta är högaktuella och brännheta frågor som diskuteras runt om i Sverige just nu – och så även i Oskarshamns kommun. Därför har vi valt att fokusera årets andra temakväll just på integrationsfrågan, berättar Eva-Marie Hansson.


Frågor som kommer att lyftas under kvällen är bland annat hur kommunen skapar en bra integration och man jobbar med integrationsfrågor. På plats finns kommunens områdeschef i etableringsfrågor, Olof Svensson, som tillsammans med modermålschef Marie Hjertqvist Henriksson bland annat kommer att beskriva vilken hjälp och vilket stöd våra nyanlända invånare får för att anpassa sig till det svenska samhället.


Under kvällen kommer också ordförande för Figeholms samhällsförening, Katarina Odéhn, tillsammans med Ann Dunge från Figeholms Rödakors-krets att berätta om vilka integrationsfrämjande insatser och aktiviteter det ideella föreningslivet skapar tillsammans med Camp Hero utanför Figeholm, där många av de nyanlända invånarna finns just nu.  


Våra temakvällar är öppna för alla - så varmt välkomna till vår partilokal på Frejagatan i centrala Oskarshamn nu på måndag 25 april klockan 18.00!


fredag 4 mars 2016Ny styrelse vald när Nya Moderaterna höll årsmöte på Corallen


På onsdagskvällen den 2 mars höll Nya Moderaterna Oskarshamn under stor uppslutning årsmöte på Hotell Corallen. Mötet inleddes med en uppskattad föredragning av kommundirektör Rolf Persson som gav en nulägesbild av Oskarshamns kommun, vad som är på gång och vilka utmaningar som väntar på kort och lång sikt. Efter informationen från kommundirektören återupptogs årsmötesförhandlingarna efter en kort paus.


Lucas Lodge omvaldes till ordförande och Rebecca Thidell valdes till ny vice ordförande. Till övriga styrelseledamöter valdes Tomas Petersson, Berndt Karlsson, Emma Dahlberg, Kerstin Bergström, Rasmus Sjösten Slättås, Gunilla C Johansson, Felicia Åström och Lennart Hellström. Utöver dessa ingår även Nya Moderaternas gruppledare Eva-Marie Hansson samt ordförande i Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i styrelsen.  För närvarande innehas ordförandeposten i MUF av Rasmus Sjösten Slättås, men vem som blir ny ordförande i MUF avgörs vid MUF:s kommande årsmöte.

Till revisorer valdes Åke Sehammar och Stefan Pettersson. Rickard Karlsson utsågs till suppleant.
Även en ny valberedning utsågs och till dessa poster valdes Anders Stenberg, Marie Erlandsson och Göte Pettersson.

Rebecca Thidell valdes till ansvarig för Moderatkvinnorna och Lars-Göran Hansson valdes till ansvarig för Moderata Seniorer.


Under årsmötet utsågs även ombud till Nya Moderaternas förbundsstämma som genomförs den 23 april och till ombud på stämman valdes Eva-Marie Hansson, Stefan Pettersson, Rasmus Sjösten Slättås, Anders Stenberg, Göte Pettersson, Rebecca Thidell, Berndt Karlsson och Mats Ytterberg. 

torsdag 4 februari 2016

Årsmöte 2016

Varmt välkommen på årsmöte med Nya Moderaterna i Oskarshamn!


Nya Moderaterna i Oskarshamn kallar till årsmöte 2/3 2016
Hotell Corallen, Oskarshamn
Start kl 18.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på förtäring.
Varmt välkommen
Styrelsen


Program:
Årsmötesförhandlingar
Gästtalare samt tid för
Fikapaus

PS anmälan till årsmöte direkt till
lucas@lodge.se. Eller ring /smsa
073-500 97 84
VÄLKOMNA  !
Lucas Lodge
Ordf.