torsdag 9 oktober 2014

Pressmeddelande Ny gruppledning vald


Onsdagen den 8 oktober 2014 höll Nya Moderaterna Oskarshamns nyvalda fullmäktigegrupp konstituerande sammanträde. Vid det konstituerande mötet valdes, i enlighet med Nya Moderaternas partistadgar, ny gruppledning. 

Till ny gruppledare tillika oppositionsrådskandidat valdes efter sluten omröstning Eva-Marie Hansson. Inför valet ställdes två förslag till ny gruppledare och tillika oppositionsrådskandidat mot varandra. Det ena förslaget fick nio röster och det andra förslaget fick tre röster. Utifrån detta resultat beslutades att utse Eva-Marie Hansson till ny gruppledare tillika oppositionsrådskandidat. Två personer reserverade sig mot beslutet. 

Till ny vice gruppledare valdes enhälligt Lennart Hellström. 

Till ny gruppsekreterare valdes enhälligt Rebecca Thidell. 

söndag 5 oktober 2014

Pressmeddelande 3 oktober 2014


Med anledning av senaste tidens skriverier i media gör moderaterna i Oskarshamns styrelse följande uttalande:

En enig styrelse uttalar ett orubbat förtroende för ordförande Gunilla C. Johansson.
Styrelsen tar starkt avstånd från vad som skulle kunna betecknas som en smutskastningskampanj i media.

Med detta uttalande sätter vi punkt för eventuella spekulationer och krav på avgång.
Vi vill nu fokusera på vårt politiska arbete som vi är valda att  göra.

Styrelsen konstaterar dessutom att den nytillträdda kommunfullmäktigegruppen antagit Nya Moderaternas stadgar för den arbetsordning som gäller bl.a. nomineringsregler. I denna står att personkryss endast visar vilken plats man får i kommunfullmäktige, övriga poster beslutas av den nya fullmäktigegruppen.

Personkryss är en av flera faktorer som vägs in i valberedningens arbete med att bereda förslag och föreslå personer till de politiska uppdragen för kommunfullmäktigegruppen, såsom t.ex. nämndsledamot, gruppledare, styrelseledamot etc.

Nya Moderaternas styrelse i Oskarshamn