torsdag 11 december 2014

Eva-Marie Hansson nytt oppositionsrådMåndagen den 8 december valdes Eva-Marie Hansson till 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och oppositionsråd i Oskarshamns kommun. Ett unikt och historiskt val för kommunen då denna post aldrig tidigare innehafts av en kvinna och därmed ett viktigt steg mot ett mer jämställt samhälle.

Eva-Marie Hansson är kommunens
nya oppositionsråd. 
Till övriga poster och uppdrag har följande personer utsetts:

Kommunstyrelsen
Eva-Marie Hansson, 1:e vice ordförande
Anders Stenberg, ledamot
Lennart Hellström, ersättare
Gunilla C Johansson, ersättare
Lucas, ersättare
Emma, ersättare

Bildningsnämnden
Gudrun Gustafsson, 2:e vice ordförande
Rebecca Thidell, ledamot
Lucas Lodge, ersättare
Elizabet Åström, ersättare
Johanna Tydén, ersättare
Eric Hedman, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Rickard Karlsson, 1:e vice ordförande
Felicia Åström, ersättare
Bert Nord, ersättare
Lennart Hellström, ersättare

Socialnämnden
Göte Pettersson, 1:e vice ordförande
Lennart Hellström, ledamot
Lars-Göran Hansson, ersättare
Johanna Tydén, ersättare
Marie Erlandsson, ersättare
Emma Dahlberg, ersättare

Tekniska nämnden
Stefan Pettersson, 1:e vice ordförande
Anders Danielsson, ersättare
Eric Hedman, ersättare
Thomas Petersson, ersättare

Valnämnden
Bertil Almqvist, vice ordförande

Stiftelsen Forum
Åke Sehammar, revisorersättare

Stiftelse Oskarshamns Sjöfartshotell
Emma Dahlberg, vice ordförande
Felicia Åström, ersättare.

Stiftelsen Strandagården
Bertil Almqvist, ledamot
Bernt Karlsson, ersättare

Nämndemän
Gudrun Gustafsson

Styrelsen för Samordningsförbundet
Göte Pettersson, ersättare

Direktionen för Sven och Karin Bergs minne
Anders Stenberg, ledamot
Åke Sehammar, 2:e revisor

Fritz Fritzéns invalidfond
Rune Jonsson, 2:e ledamot

Malghults samfällighetsförening
Anders Danielsson, ersättare

Församlingsstiftelsen Be-Ge i Oskarshamn
Åke Sehammar, revisor

Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län
Göte Pettersson, 2:e ledamot

Gode man för jordbruks- och skogsbruksfrågor
Stefan Pettersson

Gode man för tätortsförhållanden
Stefan Pettersson

Kalmarsundsregionens renhållning KSRR
Stefan Pettersson, 2:e ersättaretisdag 25 november 2014

MUF Oskarshamn/Högsby på plats på MUF:s förbundsstämma och 80-årsfirande

MUF-ordförande Felicia Åström fanns på plats på förbundsstämman
tillsammans med bland andra 
Fredrik Reinfeldt och många andra moderata vänner.

Under helgen 21-23 november höll Moderata ungdomsförbundet förbundsstämma på Scandic Star i Sollentuna och samtidigt firades även MUF:s 80-jubileum. På plats från vår region fanns bland andra vår MUF-ordförande för Oskarshamn/Högsby Felicia Åström. 

Även media fanns på plats - bland annat i form av TV4:s reporter Anders Pihlblad. 

På MUF:s hemsida kan du läsa mer om förbundsstämman.  

måndag 3 november 2014

Medlemmar i Nya Moderaterna inbjuds till KF gruppmöte torsdag 6 november 2014Med anledning av fastställande av budget 2015 samt kommunfullmäktiges valberedning och kommunfullmäktiges presidium är medlemmar i Nya Moderaterna Oskarshamn välkomna till Moderaternas KF gruppmöte.

Datum: Torsdagen den 6 november
Tid: Kl. 18.00
Plats: Partilokalen 

Varmt välkomna till ett konstruktivt möte! *:-)/\:-) high five

KF-gruppens sekreterare Rebecca Thidell
på uppdrag av KF-gruppens gruppledare Eva-Marie Hansson

torsdag 9 oktober 2014

Pressmeddelande Ny gruppledning vald


Onsdagen den 8 oktober 2014 höll Nya Moderaterna Oskarshamns nyvalda fullmäktigegrupp konstituerande sammanträde. Vid det konstituerande mötet valdes, i enlighet med Nya Moderaternas partistadgar, ny gruppledning. 

Till ny gruppledare tillika oppositionsrådskandidat valdes efter sluten omröstning Eva-Marie Hansson. Inför valet ställdes två förslag till ny gruppledare och tillika oppositionsrådskandidat mot varandra. Det ena förslaget fick nio röster och det andra förslaget fick tre röster. Utifrån detta resultat beslutades att utse Eva-Marie Hansson till ny gruppledare tillika oppositionsrådskandidat. Två personer reserverade sig mot beslutet. 

Till ny vice gruppledare valdes enhälligt Lennart Hellström. 

Till ny gruppsekreterare valdes enhälligt Rebecca Thidell. 

söndag 5 oktober 2014

Pressmeddelande 3 oktober 2014


Med anledning av senaste tidens skriverier i media gör moderaterna i Oskarshamns styrelse följande uttalande:

En enig styrelse uttalar ett orubbat förtroende för ordförande Gunilla C. Johansson.
Styrelsen tar starkt avstånd från vad som skulle kunna betecknas som en smutskastningskampanj i media.

Med detta uttalande sätter vi punkt för eventuella spekulationer och krav på avgång.
Vi vill nu fokusera på vårt politiska arbete som vi är valda att  göra.

Styrelsen konstaterar dessutom att den nytillträdda kommunfullmäktigegruppen antagit Nya Moderaternas stadgar för den arbetsordning som gäller bl.a. nomineringsregler. I denna står att personkryss endast visar vilken plats man får i kommunfullmäktige, övriga poster beslutas av den nya fullmäktigegruppen.

Personkryss är en av flera faktorer som vägs in i valberedningens arbete med att bereda förslag och föreslå personer till de politiska uppdragen för kommunfullmäktigegruppen, såsom t.ex. nämndsledamot, gruppledare, styrelseledamot etc.

Nya Moderaternas styrelse i Oskarshamn

lördag 13 september 2014

Det här vill vi - för en sund och bra utveckling av Oskarshamns kommunValspurt

På lördagen fanns vi självklart på plats på Stortorget. Många medborgare som ser fram mot ett maktskifte i Stadshuset besökte vår valstuga för en kopp kaffe, en god bit Moderattårta och ett samtal.Vi värnar landsbygden och miljön

Moderaterna var på lördagen tillsammans med övriga Allianspartier på plats när Skogsdagen arrangerades i Tjustgöl. Däremot lyste såväl S som MP och V med sin frånvaro... Betyder det månne att man i dessa led prioriterar staden framför landsbygd och miljö...


Anders Danielsson, Gunilla Karlsson och Eva-Marie Hansson
på plats när Skogsdagen arrangerades i Tjustgöl.

Utveckla Oskarshamns sjukhus


torsdag 28 augusti 2014


Landstings- och kommunfrågor diskuterades med Vinöbor

På torsdagsmorgonen begav sig Nya Moderaterna Oskarshamn ut till Vinö tillsammans med länets riksdagsman Jörgen Andersson. Många viktiga landstings- och kommunfrågor som är relevanta för permanentboende i skärgården diskuterades med öborna.

Nya Moderaterna Oskarshamn begav sig tillsammans med riksdagsman
Jörgen Andersson ut till Vinö för kreativa dialoger med öborna. 

För oss Nya Moderaterna Oskarshamn är det viktigt med en levande landsbygd och skärgård. Det ska vara lätt att ta sig mellan tätort, landsbygd och skärgård för att främja förutsättningar för jobb, utbildning och utveckling. Vi vill därför utveckla transportvägar som exempelvis sjöfart, vägnät och järnväg samt verka för att flygtrafiken ska återupptas. Här kan du läsa mer om vad vi vill göra för att utveckla och hålla landsbygd och skärgård levande samt vad vi gör för att driva fiskefrågan.

Beatrice Ask mötte väljarna i Oskarshamn

Tisdagen den 26 augusti besökte justitieminister Beatrice Ask Oskarshamn. Utanför sin rosa husvagn, precis i anslutning till vår valstuga på torget, mötte hon väljarna i Oskarshamn. Mycket av dialogen med medborgarna fokuserade kring vittnesstödjarnas oerhört viktiga insatser vid rättsprocesser och vikten av stärka vittnen att våga vittna i samband med rättegångar. Över en kopp kaffe och en våffla fördes många givande samtal med invånarna i vår kommun.  

Beatrice Ask kom till Oskarshamn med sin rosa husvagn och
hade många givande dialoger med medborgarna i vår kommun. 
                                                                Foto: Peter Hemgard

Nya moderaterna har gjort historiska satsningar på Sveriges rättsväsende. Resurserna har ökat, poliserna har blivit fler och straffen har skärpts. Rekordsatsningen ger resultat och här kan du läsa mer om vad Nya moderaterna vill för att bekämpa brott. söndag 24 augusti 2014

Valstugan

Vi Moderater som kandiderar till kommunfullmäktige i Oskarshamn hoppas ni haft en trevlig helg och ser fram emot att få träffa er i valstugan till veckan. Ställ era frågor och ta reda på vad vi vill göra för Oskarshamn! (det går även att läsa om här)
Missa heller inte att justitieminister Beatrice Ask är på plats i valstugan nu på tisdag den 26:e augusti kl. 14.15-15.15. (ca tider)

Hjärtligt välkomna!
//

1. Leif Axelsson, Oskarshamn
2. Eva-Marie Hansson, Klintemåla
3. Gunilla C Johansson, Oskarshamn
4. Lennart Hellström, Oskarshamn
5. Emma Dahlberg, Mörtfors
6. Felicia Åström, Oskarshamn
7. Gudrun Gustafsson, Oskarshamn
8. Stefan Pettersson, Bockara
9. Lucas Lodge, Oskarshamn
10. Rebecca Thidell, Figeholm
11. Chahanna Olsson, Oskarshamn
12. Sam Ekman, Oskarshamn
13. Eric Hedman, Mysingsö
14. Jessica Karlsson, Oskarshamn
15. Bert Nord, Oskarshamn
16. Anders Danielsson, Kristdala
17. Kenneth Harrstedt, Oskarshamn
18. Jerker Bohman, Oskarshamn
19. Emma Lundström, Oskarshamn
20. Richard Karlsson, Oskarshamn
21. Rolf Lindström, Oskarshamn
22. Lars-Göran Hansson, Klintemåla
23. Johan Teiffel, Oskarshamn
24. Peter Ljung, Påskallavik
25. Göte Pettersson, Bockara
26. Ken Stenman, Oskarshamn
27. Kerstin Pettersson, Bockara
28. Åke Sehammar, Oskarshamn
29. Marie Erlandsson, Oskarshamn
30. Ing-Mari Brunnsgård, Figeholm
31. Hans A Glawing, Oskarshamn
32. Johan Persson, Oskarshamn

lördag 23 augusti 2014

Vi Moderater vill utveckla
och skapa ett ännu mer attraktivt Oskarshamn,
där alla känner sig trygga, får möjlighet
att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
och där alla som vill och kan, har ett jobb att gå till.

Läs vidare om våra kandidater till kommunfullmäktige här.

 

torsdag 21 augusti 2014

Vad vill Moderaterna i Oskarshamn?

"Arbetskraften lyfter Sverige! Alla behövs."

"Mer kunskap i skolan!"

"Alla människor, erfarenheter, kunskaper, kulturer, perspektiv, talanger och språk gör tillsammans vårt Sverige."

"Ökad samverkan mellan landsting och kommun."

Vi tror på dig, på Oskarshamn och på Sverige.
För oss är det viktigt att låta alla människor oavsett bakgrund, kön, religion, ålder eller sexuell läggning växa utifrån sina egna förutsättningar.
Vi vill ha full sysselsättning där alla som vill och kan jobba ska ha ett arbete att gå till. Vår politik bygger på mer valfrihet, ökad tillgänglighet och hög kvalitet inom vård, skola och omsorg. Detta kräver ordning och reda i välfärden och i ekonomin.
Vi Moderater tar ansvar för hela Sverige och här i Oskarshamn vill vi ha ansvar för vår kommuns utveckling, jobb, skola, omsorg och välfärd.

Läs mer om vad vi vill här.

Tack för att du röstar på Moderaterna i Oskarshamn!

torsdag 27 februari 2014

Kandidater till fullmäktige Oskarshamn

Nomineringskommittén för Nya Moderaterna i Oskarshamn presenterar kandidater till fullmäktigelistan i Oskarshamn valet 2014
 De första 21 kandidaterna presenteras utan inbördes ranking enligt nedan kandidater 1-21
 1-21 Andersson Markus
 1-21 Axelsson Leif
 1-21 Carlsson-Johansson Gunilla
 1-21 Dahlberg Emma
 1-21 Danielsson Anders
 1-21 Ekman Sam
 1-21 Gerhardsson Fredrik
 1-21 Gidlöf Magnus
 1-21 Gustafsson Gudrun
 1-21 Hansson Eva-Marie
 1-21 Harrstedt Kenneth
 1-21 Hedman Eric
 1-21 Hellström Lennart
 1-21 Karlsson Jessika
 1-21 Lodge Lucas
 1-21 Nord Bert
 1-21 Olsson Chahanna
 1-21 Pettersson Stefan
 1-21 Thidell Rebecka
 1-21 Vilhelmsson Emil
 1-21 Åström Felicia 

Kandidater på plats 22-36 presenteras enligt nedan
 22 Boman Jerker
 23 Lundström Emma
 24 Karlsson Richard
 25 Lindström Rolf
 26 Hansson Lars Göran 
 27 Teifel Johan
 28 Ljung Peter
 29 Pettersson Göte
 30 Stenman Ken
 31 Pettersson Kerstin
 32 Sehammar Åke 
 33 Erlandsson Marie
 34 Brunnsgård Ing-marie 
 35 Glaving Hans
 36 Persson Johan
 Hälsningar Nomineringskommiten Genom Göte Pettersson Mötesordförande sekreterare Anders Stenberg Justerare Eva-Marie Hansson
 Övriga i kommittén Gunilla C Johansson, Ej närvarande Leif Axelsson

onsdag 26 februari 2014

Årsmöte och nomineringsstämma

Påminnelse :
Torsdagen den 6 mars kl18.00 på Folkhögskolan i Oskarshamn är det dags för årsmöte och nomineringsstämma för Nya Moderaterna i Oskarshamn.
Hälsar dig som medlem varmt välkommen.
Anmälan, se utsänd kallelse.
Väl mött
Gunilla C Johansson
Ordförande Nya Moderaterna i Oskarshamn