torsdag 6 december 2012

Det kan gå bättre för Oskarshamn


För lite mer än en vecka sedan hade Peter Wretlund (S) en debattartikel i Oskarshamnstidningen.
Wretlund skrev att Socialdemokraterna har en berättelse som vägleder dem. I den berättelsen går det bra för Oskarshamn, mycket tack vare hans eget parti.

Det är allvarligt när vänstermajoriteten styrs av en berättelse som saknar underbyggande fakta och utelämnar viktiga problem vi måste ta itu med för att utveckla Oskarshamn.

Som att äldre Oskarshamnare inte kan välja vem som kommer hem till dem och tvättar, städar och sköter inköpen. Vänstermajoriteten säger nej till LOV, Lagen om valfrihet, som skulle kunna innebära fler jobb, ökad kvalitet och ökat inflytande för både brukare och medarbetare inom omsorgen.

Eller att Oskarshamn varje år hamnar i botten när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i kommunerna. Nya butiker i centrum förändrar inte att kommunens service till företag och politikernas och kommunala tjänstemäns attityder till företagande får bottenbetyg.

Men framför allt säger berättelsen inget om att Oskarshamns kommun år efter år spenderar mer pengar än vad den får in i form av skatter och statsbidrag. För att komma till bukt med denna ohållbara situation måste vi ta krafttag och våga tänka nytt. Fokus på välfärdens kärna, ökad samverkan och konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Men vänstermajoriteten har ideologiska skygglappar och säger nej.

Peter Wretlund, om du inte vill lyssna på oss, varför vänder du dig inte söderut och tittar på vad dina partikamrater i Kalmar gör?