måndag 10 oktober 2016

Inbjudan till temakväll om hälso- och sjukvården i mellersta Kalmar län

Måndagen 17 oktober arrangerar Moderaterna i Oskarshamn en temakväll som denna gång har hälso- och sjukvården i främst mellersta Kalmar län som fokus.


Sverige ska ha en trygg välfärd. Där alla har tillgång till verksamheter med hög kvalitet. Det handlar om att tillgodose människors vård- och omsorgsbehov genom hela liva.
Moderaterna bjuder in till en temakväll för information, samtal och diskussion angående nuläge, utmaningar och framtidsfrågor inom hälso- och sjukvården i Oskarshamns kommun och mellersta Kalmar län.

Medverkande är landstingsdirektör Krister Björkegren, sjukhusdirektör Birgitta Hjalmarsson samt moderata kommunpolitiker.

Tid: 17.30, 17 oktober
Plats: Kulturhuset, Hantverksgatan 18Varmt välkommen!

Moderaterna i Oskarshamn
Eva-Marie Hansson, gruppledare och oppositionsråd
070 648 80 81

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar