torsdag 21 april 2016

Varmt välkommen på temakväll om integration!


Måndagen den 25 april klockan 18.00 är det dags för Nya Moderaterna i Oskarshamn att genomföra årets andra temakväll. 
- Vi kommer då att fokusera på den högaktuella integrationsfrågan, berättar Eva-Marie Hansson som är Nya Moderaternas gruppledare i Oskarshamn.

- Hur skapar vi i vår kommun en bra integration och hur jobbar vi med integrationsfrågan i kommunen? Hur ser vi till så att människor som kommer till Sverige från andra länder snabbt kommer in i samhället? Detta är högaktuella och brännheta frågor som diskuteras runt om i Sverige just nu – och så även i Oskarshamns kommun. Därför har vi valt att fokusera årets andra temakväll just på integrationsfrågan, berättar Eva-Marie Hansson.


Frågor som kommer att lyftas under kvällen är bland annat hur kommunen skapar en bra integration och man jobbar med integrationsfrågor. På plats finns kommunens områdeschef i etableringsfrågor, Olof Svensson, som tillsammans med modermålschef Marie Hjertqvist Henriksson bland annat kommer att beskriva vilken hjälp och vilket stöd våra nyanlända invånare får för att anpassa sig till det svenska samhället.


Under kvällen kommer också ordförande för Figeholms samhällsförening, Katarina Odéhn, tillsammans med Ann Dunge från Figeholms Rödakors-krets att berätta om vilka integrationsfrämjande insatser och aktiviteter det ideella föreningslivet skapar tillsammans med Camp Hero utanför Figeholm, där många av de nyanlända invånarna finns just nu.  


Våra temakvällar är öppna för alla - så varmt välkomna till vår partilokal på Frejagatan i centrala Oskarshamn nu på måndag 25 april klockan 18.00!