fredag 4 mars 2016Ny styrelse vald när Nya Moderaterna höll årsmöte på Corallen


På onsdagskvällen den 2 mars höll Nya Moderaterna Oskarshamn under stor uppslutning årsmöte på Hotell Corallen. Mötet inleddes med en uppskattad föredragning av kommundirektör Rolf Persson som gav en nulägesbild av Oskarshamns kommun, vad som är på gång och vilka utmaningar som väntar på kort och lång sikt. Efter informationen från kommundirektören återupptogs årsmötesförhandlingarna efter en kort paus.


Lucas Lodge omvaldes till ordförande och Rebecca Thidell valdes till ny vice ordförande. Till övriga styrelseledamöter valdes Tomas Petersson, Berndt Karlsson, Emma Dahlberg, Kerstin Bergström, Rasmus Sjösten Slättås, Gunilla C Johansson, Felicia Åström och Lennart Hellström. Utöver dessa ingår även Nya Moderaternas gruppledare Eva-Marie Hansson samt ordförande i Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i styrelsen.  För närvarande innehas ordförandeposten i MUF av Rasmus Sjösten Slättås, men vem som blir ny ordförande i MUF avgörs vid MUF:s kommande årsmöte.

Till revisorer valdes Åke Sehammar och Stefan Pettersson. Rickard Karlsson utsågs till suppleant.
Även en ny valberedning utsågs och till dessa poster valdes Anders Stenberg, Marie Erlandsson och Göte Pettersson.

Rebecca Thidell valdes till ansvarig för Moderatkvinnorna och Lars-Göran Hansson valdes till ansvarig för Moderata Seniorer.


Under årsmötet utsågs även ombud till Nya Moderaternas förbundsstämma som genomförs den 23 april och till ombud på stämman valdes Eva-Marie Hansson, Stefan Pettersson, Rasmus Sjösten Slättås, Anders Stenberg, Göte Pettersson, Rebecca Thidell, Berndt Karlsson och Mats Ytterberg. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar