tisdag 3 mars 2015

Dags för Lodge och Åström att styra skutan

När Nya Moderaterna Oskarshamn under måndagskvällen den 2 mars höll årsmöte på Hotell Corallen överlämnade Gunilla C Johansson med varm hand ordförandeklubban till Lucas Lodge.


Lucas Lodge valdes vid årsmötet till ny ordförande efter Gunilla C Johansson. 


Det välbesökta årsmötet inleddes med en föreläsning av Martin Tunström som är politisk chefredaktör på Barometern/OT. Martin pratade om sin syn på samhällets framtidsfrågor och hans föreläsning var mycket uppskattad och lockade till många skratt.Martin Tunström inledde årsmötet. Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och styrelsens verksamhetsberättelse vittnar om ett starkt intresse för Nya Moderaterna Oskarshamn.  Medlemsantalet har under det gångna året ökat med 12 procent, vilket framför allt märks i uppgången av nya medlemmar bland den yngre generationen.

Vid årsmötet valdes en ny styrelse och till ny ordförande valdes enhälligt Lucas Lodge. Lika enhälligt utsågs Felicia Åström till ny vice ordförande.


Nu står Lucas Lodge vid rodret tillsammans med
Felicia Åström som valdes till ny vice ordförande. 


Den nya styrelsen utgörs av:
Lucas Lodge (ordförande)
Felicia Åström (vice ordförande samt sammankallande för Moderatkvinnorna Oskarshamn)
Rebecca Thidell
Tomas Petersson
Kerstin Bergström
Emma Dahlberg
Bernt Karlsson
Lennart Hellström
Gunilla C Johansson
samt 

gruppledare KF-gruppen
MUF-ordförande

Till revisorer valdes: 
Åke Sehammar
Stefan Pettersson
Richard Karlsson (suppleant)

Till valberedningen valdes: 
Anders Stenberg (sammankallande)
Marie Erlandsson
Rasmus Slättås