torsdag 11 december 2014

Eva-Marie Hansson nytt oppositionsrådMåndagen den 8 december valdes Eva-Marie Hansson till 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och oppositionsråd i Oskarshamns kommun. Ett unikt och historiskt val för kommunen då denna post aldrig tidigare innehafts av en kvinna och därmed ett viktigt steg mot ett mer jämställt samhälle.

Eva-Marie Hansson är kommunens
nya oppositionsråd. 
Till övriga poster och uppdrag har följande personer utsetts:

Kommunstyrelsen
Eva-Marie Hansson, 1:e vice ordförande
Anders Stenberg, ledamot
Lennart Hellström, ersättare
Gunilla C Johansson, ersättare
Lucas, ersättare
Emma, ersättare

Bildningsnämnden
Gudrun Gustafsson, 2:e vice ordförande
Rebecca Thidell, ledamot
Lucas Lodge, ersättare
Elizabet Åström, ersättare
Johanna Tydén, ersättare
Eric Hedman, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Rickard Karlsson, 1:e vice ordförande
Felicia Åström, ersättare
Bert Nord, ersättare
Lennart Hellström, ersättare

Socialnämnden
Göte Pettersson, 1:e vice ordförande
Lennart Hellström, ledamot
Lars-Göran Hansson, ersättare
Johanna Tydén, ersättare
Marie Erlandsson, ersättare
Emma Dahlberg, ersättare

Tekniska nämnden
Stefan Pettersson, 1:e vice ordförande
Anders Danielsson, ersättare
Eric Hedman, ersättare
Thomas Petersson, ersättare

Valnämnden
Bertil Almqvist, vice ordförande

Stiftelsen Forum
Åke Sehammar, revisorersättare

Stiftelse Oskarshamns Sjöfartshotell
Emma Dahlberg, vice ordförande
Felicia Åström, ersättare.

Stiftelsen Strandagården
Bertil Almqvist, ledamot
Bernt Karlsson, ersättare

Nämndemän
Gudrun Gustafsson

Styrelsen för Samordningsförbundet
Göte Pettersson, ersättare

Direktionen för Sven och Karin Bergs minne
Anders Stenberg, ledamot
Åke Sehammar, 2:e revisor

Fritz Fritzéns invalidfond
Rune Jonsson, 2:e ledamot

Malghults samfällighetsförening
Anders Danielsson, ersättare

Församlingsstiftelsen Be-Ge i Oskarshamn
Åke Sehammar, revisor

Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län
Göte Pettersson, 2:e ledamot

Gode man för jordbruks- och skogsbruksfrågor
Stefan Pettersson

Gode man för tätortsförhållanden
Stefan Pettersson

Kalmarsundsregionens renhållning KSRR
Stefan Pettersson, 2:e ersättare