torsdag 28 augusti 2014


Landstings- och kommunfrågor diskuterades med Vinöbor

På torsdagsmorgonen begav sig Nya Moderaterna Oskarshamn ut till Vinö tillsammans med länets riksdagsman Jörgen Andersson. Många viktiga landstings- och kommunfrågor som är relevanta för permanentboende i skärgården diskuterades med öborna.

Nya Moderaterna Oskarshamn begav sig tillsammans med riksdagsman
Jörgen Andersson ut till Vinö för kreativa dialoger med öborna. 

För oss Nya Moderaterna Oskarshamn är det viktigt med en levande landsbygd och skärgård. Det ska vara lätt att ta sig mellan tätort, landsbygd och skärgård för att främja förutsättningar för jobb, utbildning och utveckling. Vi vill därför utveckla transportvägar som exempelvis sjöfart, vägnät och järnväg samt verka för att flygtrafiken ska återupptas. Här kan du läsa mer om vad vi vill göra för att utveckla och hålla landsbygd och skärgård levande samt vad vi gör för att driva fiskefrågan.

Beatrice Ask mötte väljarna i Oskarshamn

Tisdagen den 26 augusti besökte justitieminister Beatrice Ask Oskarshamn. Utanför sin rosa husvagn, precis i anslutning till vår valstuga på torget, mötte hon väljarna i Oskarshamn. Mycket av dialogen med medborgarna fokuserade kring vittnesstödjarnas oerhört viktiga insatser vid rättsprocesser och vikten av stärka vittnen att våga vittna i samband med rättegångar. Över en kopp kaffe och en våffla fördes många givande samtal med invånarna i vår kommun.  

Beatrice Ask kom till Oskarshamn med sin rosa husvagn och
hade många givande dialoger med medborgarna i vår kommun. 
                                                                Foto: Peter Hemgard

Nya moderaterna har gjort historiska satsningar på Sveriges rättsväsende. Resurserna har ökat, poliserna har blivit fler och straffen har skärpts. Rekordsatsningen ger resultat och här kan du läsa mer om vad Nya moderaterna vill för att bekämpa brott. söndag 24 augusti 2014

Valstugan

Vi Moderater som kandiderar till kommunfullmäktige i Oskarshamn hoppas ni haft en trevlig helg och ser fram emot att få träffa er i valstugan till veckan. Ställ era frågor och ta reda på vad vi vill göra för Oskarshamn! (det går även att läsa om här)
Missa heller inte att justitieminister Beatrice Ask är på plats i valstugan nu på tisdag den 26:e augusti kl. 14.15-15.15. (ca tider)

Hjärtligt välkomna!
//

1. Leif Axelsson, Oskarshamn
2. Eva-Marie Hansson, Klintemåla
3. Gunilla C Johansson, Oskarshamn
4. Lennart Hellström, Oskarshamn
5. Emma Dahlberg, Mörtfors
6. Felicia Åström, Oskarshamn
7. Gudrun Gustafsson, Oskarshamn
8. Stefan Pettersson, Bockara
9. Lucas Lodge, Oskarshamn
10. Rebecca Thidell, Figeholm
11. Chahanna Olsson, Oskarshamn
12. Sam Ekman, Oskarshamn
13. Eric Hedman, Mysingsö
14. Jessica Karlsson, Oskarshamn
15. Bert Nord, Oskarshamn
16. Anders Danielsson, Kristdala
17. Kenneth Harrstedt, Oskarshamn
18. Jerker Bohman, Oskarshamn
19. Emma Lundström, Oskarshamn
20. Richard Karlsson, Oskarshamn
21. Rolf Lindström, Oskarshamn
22. Lars-Göran Hansson, Klintemåla
23. Johan Teiffel, Oskarshamn
24. Peter Ljung, Påskallavik
25. Göte Pettersson, Bockara
26. Ken Stenman, Oskarshamn
27. Kerstin Pettersson, Bockara
28. Åke Sehammar, Oskarshamn
29. Marie Erlandsson, Oskarshamn
30. Ing-Mari Brunnsgård, Figeholm
31. Hans A Glawing, Oskarshamn
32. Johan Persson, Oskarshamn

lördag 23 augusti 2014

Vi Moderater vill utveckla
och skapa ett ännu mer attraktivt Oskarshamn,
där alla känner sig trygga, får möjlighet
att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
och där alla som vill och kan, har ett jobb att gå till.

Läs vidare om våra kandidater till kommunfullmäktige här.

 

torsdag 21 augusti 2014

Vad vill Moderaterna i Oskarshamn?

"Arbetskraften lyfter Sverige! Alla behövs."

"Mer kunskap i skolan!"

"Alla människor, erfarenheter, kunskaper, kulturer, perspektiv, talanger och språk gör tillsammans vårt Sverige."

"Ökad samverkan mellan landsting och kommun."

Vi tror på dig, på Oskarshamn och på Sverige.
För oss är det viktigt att låta alla människor oavsett bakgrund, kön, religion, ålder eller sexuell läggning växa utifrån sina egna förutsättningar.
Vi vill ha full sysselsättning där alla som vill och kan jobba ska ha ett arbete att gå till. Vår politik bygger på mer valfrihet, ökad tillgänglighet och hög kvalitet inom vård, skola och omsorg. Detta kräver ordning och reda i välfärden och i ekonomin.
Vi Moderater tar ansvar för hela Sverige och här i Oskarshamn vill vi ha ansvar för vår kommuns utveckling, jobb, skola, omsorg och välfärd.

Läs mer om vad vi vill här.

Tack för att du röstar på Moderaterna i Oskarshamn!