torsdag 27 februari 2014

Kandidater till fullmäktige Oskarshamn

Nomineringskommittén för Nya Moderaterna i Oskarshamn presenterar kandidater till fullmäktigelistan i Oskarshamn valet 2014
 De första 21 kandidaterna presenteras utan inbördes ranking enligt nedan kandidater 1-21
 1-21 Andersson Markus
 1-21 Axelsson Leif
 1-21 Carlsson-Johansson Gunilla
 1-21 Dahlberg Emma
 1-21 Danielsson Anders
 1-21 Ekman Sam
 1-21 Gerhardsson Fredrik
 1-21 Gidlöf Magnus
 1-21 Gustafsson Gudrun
 1-21 Hansson Eva-Marie
 1-21 Harrstedt Kenneth
 1-21 Hedman Eric
 1-21 Hellström Lennart
 1-21 Karlsson Jessika
 1-21 Lodge Lucas
 1-21 Nord Bert
 1-21 Olsson Chahanna
 1-21 Pettersson Stefan
 1-21 Thidell Rebecka
 1-21 Vilhelmsson Emil
 1-21 Åström Felicia 

Kandidater på plats 22-36 presenteras enligt nedan
 22 Boman Jerker
 23 Lundström Emma
 24 Karlsson Richard
 25 Lindström Rolf
 26 Hansson Lars Göran 
 27 Teifel Johan
 28 Ljung Peter
 29 Pettersson Göte
 30 Stenman Ken
 31 Pettersson Kerstin
 32 Sehammar Åke 
 33 Erlandsson Marie
 34 Brunnsgård Ing-marie 
 35 Glaving Hans
 36 Persson Johan
 Hälsningar Nomineringskommiten Genom Göte Pettersson Mötesordförande sekreterare Anders Stenberg Justerare Eva-Marie Hansson
 Övriga i kommittén Gunilla C Johansson, Ej närvarande Leif Axelsson

onsdag 26 februari 2014

Årsmöte och nomineringsstämma

Påminnelse :
Torsdagen den 6 mars kl18.00 på Folkhögskolan i Oskarshamn är det dags för årsmöte och nomineringsstämma för Nya Moderaterna i Oskarshamn.
Hälsar dig som medlem varmt välkommen.
Anmälan, se utsänd kallelse.
Väl mött
Gunilla C Johansson
Ordförande Nya Moderaterna i Oskarshamn