torsdag 26 januari 2012

Interpellation till Peter Wretlund

Anders Stenberg har skrivit en interpellation till Peter Wretlund angående tomgångskörning.
Läs den i sin helhet här